Algemene voorwaarden

Wat u mag verwachten van de Kennemer Hondenschool

 • Lessen worden uitsluitend gegeven door daartoe opgeleide instructeurs. ·
 • Tijdens de les is er ruimte voor vragen over het opvoeden en trainen van uw hond. ·
 • Gegevens die u verstrekt worden vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden.

De lessen/ gedragstherapie: ·

 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de instructeur uw hond los te laten op of rond de leslocatie.
 • Uitwerpselen op en rond de leslocatie worden door de eigenaar van de hond opgeruimd. ·
 • Tijdens de lessen en gedragsconsulten geldt een rookverbod. ·
 • Uw hond draagt een normale halsband of tuig met daaraan een normale riem. Een slipketting is verboden en een flexlijn is af te raden. ·
 • De leslocatie wordt met u overeengekomen, dit kan tot uiterlijk één uur voor aanvang van de les wijzigen. ·
 • De startdatum van de cursus kan door omstandigheden een week later zijn dan met u is afgesproken. U krijgt hier dan per e-mail bericht over.
 • Zorg dat u op tijd op de leslocatie aanwezig bent. Mocht u verhinderd zijn, geef dit aub zo snel mogelijk door.
 • Indien u een privéles/ gedragsconsult volgt dient u zich bij afwezigheid uiterlijk 48 uur van te voren te melden, anders zijn wij genoodzaakt het bedrag in rekening te brengen. ·
 • In overleg kan er maximaal 1 les per cursus worden ingehaald, bij ziekte van u of uw hond.
 • Afzeggen van een groepscursus dient u 48 uur van te voren te melden, anders zullen wij de kosten van de cursus in rekening brengen.
 • Wanneer u stopt met de cursus is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk.
  Mocht de hond onverhoopt langere tijd ziek zijn, dan kan er zonder bijbetaling een nieuwe cursus gevolgd worden, of volgt restitutie van het cursusgeld in overleg.
  Bij overlijden van de hond wordt op uw verzoek het cursusgeld van de nog te volgen lessen teruggestort. ·
 • Uw hond dient zo volledig mogelijk en op tijd ingeënt te zijn.
  De eerste les laat u het inentingsbewijs inzien door de instructeur.
  De kennelhoestenting is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen. ·
 • Kennemer Hondenschool kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor besmetting, verwonding, blessures, ziektes of overlijden van de hond tijdens de lessen. ·
 • Kennemer Hondenschool heeft het recht om cursisten en/of honden te weigeren voor de lessen. ·
 • Tijdens de lessen kunnen foto’s gemaakt worden die worden gebruikt voor promotionele doeleinden. · ·
 • De kynologisch instructeur of gedragstherapeut verricht een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om zich zo goed mogelijk in te spannen. Advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van de instructeur of gedragstherapeut. · ·
 • Controleer of uw hond is meeverzekerd op de polis van uw WA verzekering.
 • Deelname aan de lessen/ of gedragstherapie voor honden geschiedt geheel op eigen risico.
  Volgens de wet is de eigenaar van de hond te allen tijde aansprakelijk voor de door de hond veroorzaakte schade. Hieronder valt schade aan derden, schade aan andere honden of personen die de training bezoeken en schade op of aan het trainingsveld.

De cliënt is/blijft aansprakelijk voor de door de hond eventueel veroorzaakte schade.
De zogeheten ‘dieraansprakelijkheid’ is geregeld in het Burgerlijk Wetboek (artikel 6:179 BW) en stelt de bezitter van het dier (meestal de eigenaar) aansprakelijk voor de schade die het dier veroorzaakt. Ook wanneer de eigenaar niets te verwijten valt. Deze vorm van risicoaansprakelijkheid brengt over het algemeen met zich mee dat de schade die een dier uit eigen energie veroorzaakt, voor rekening komt van de bezitter van het dier, veelal de eigenaar.